Obchodní podmínky


Prosím, přečtěte si pečlivě tyto Všeobecné obchodní podmínky platné v e-shopu Dental-Obchod.cz .

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení
Provozovatel Flava s.r.o., se sídlem Lanškrounská 31, 568 02 Svitavy, bude dále uveden jako „prodávající“ a koncový uživatel - zákazník jako „kupující“.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími, pokud nejsou výslovně upravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

II. Bezpečnost a ochrana informací
Provozovatel internetového obchodu flava.cz se zavazuje, že veškeré údaje osobní povahy získané od kupujícího jsou důvěrné, nesdělí je třetí osobě a bude je využívat pouze pro potřeby související s distribucí objednaného zboží či platebním stykem.

III. Ceník
Ceník pro kupující je umístěn na internetových stránkách prodávajícího a obsahuje aktuální a platné ceny. Tyto ceny však prodávající může měnit s ohledem na vývoj kurzu Kč vůči zahraničním měnám, s ohledem na změny podmínek od dodavatele, popř. aktuální situaci na trhu.
III.A. Slevy
Na zboží objednané v e-shopu je poskytována automaticky sleva 2% z konečné ceny bez DPH.
Při objednávce zboží v hodnotě 5 000 – až 9 999 Kč vč. DPH je poskytnuta celková sleva 3%.
Při objednávce zboží v hodnotě nad 10 000 Kč vč. DPH je poskytnuta celková sleva 5%.
Tyto slevy se však již nevztahují na zboží z Akční nabídky.
III.B.
Na zboží z Akční nabídky se nevztahují žádné další nebo výše uvedené slevy.
III.C. Poskytování slevy
Slevy z Akční nabídky jsou poskytovány pouze zubním ordinacím a laboratořím.
Pro stomatologická depa a ostatní velkoodběratele platí dohodnuté smluvní slevy.
Na poskytované slevy, popř. výrobky z Akčních nabídek nemají depa a ostatní velkoodběratele nárok.

IV. Objednání
Objednávku lze učinit následujícími způsoby:
• prostřednictvím internetového obchodu - 24 hodin denně
• elektronickou poštou – 24 hodin denně
• telefonicky
• faxem
Každá objednávka je považována za závaznou a podáním objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami.

V. Odstoupení od smlouvy
Pokud kupující neobjednal zboží osobně, má právo podle odstavce #6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.

Zboží doručené zpět prodávajícímu musí být v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, neopotřebované a nepoškozené, schopné bezpečného transportu a další distribuce (prodeje)
s veškerými originálními doklady o koupi a záručními listy.
V případě nedodržení některé z výše uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Zboží zpět zasílejte pouze pojištěné a běžnou balíkovou službou (dobírkou nebude přijato).

Při dodržení všech výše uvedených podmínek bude částka za vrácené zboží zákazníkovi poukázaná na bankovní účet nejpozději do 30 dní po navrácení zboží.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží objednané speciálně a písemně na přání kupujícího, které však nebylo v době objednávky na skladě prodávajícího a na dodávku zboží, u kterého je v případě použití spotřebována část jeho hodnoty a tím jej nejde vrátit do původního stavu před koupí.
V tom případě nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VI. Platební podmínky

Uhrazení faktury ve lhůtě splatnosti.
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VI. Dodací podmínky
Osobní odběr:
Zboží může převzít osoba pověřená majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zasílání přepravní službou:
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravními službami.
Expediční náklady a balné jsou stanoveny na 80 Kč bez DPH pro služby PPL.
Pokud hodnota objednaného zboží přesáhne částku 2000 Kč včetně DPH, nebudou tyto náklady kupujícímu účtovány.

Při objednávce sáder II. a III. třídy, vzhledem k velké váze, budou účtovány dopravní náklady.

V zájmu kupujícího je zkontrolovat s dopravcem podle přepravního listu stav a úplnost zásilky, jakož i neporušenost případných pečetí či firemních pásek.
Kupující je povinen neúplnou nebo poškozenou zásilku odmítnout, sepsat s dopravcem protokol o škodě a zaslat ho do 24 hodin faxem nebo e-mailem prodávajícímu.
Pokud kupující převezme poškozenou či neúplnou zásilku a převzetí stvrdí svým podpisem do dokladů dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky nebude brán zřetel.

VII. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

VIII. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2011.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.